Brandbeständighet hos självkompakterande betong

För självkompakterande betong är påfrestningen vid brand större än för normal betong på grund av att strukturen är tätare till följd av fillerinblandning. Detta projekt har bland annat syftat till att dokumentera brandbeständigheten hos själkompakterande betong och en rad studier och försök har genomförts.