Klimatsmart biokol för att minska brandskador på betong

Klimatsmart biokol för att minska brandskador på betong

Betong är behäftat med två utmaningar. Den ena är att betongen kan utsättas för kraftiga skador vid brandpåverkan, framför allt i form av spjälkning samt minskad styrka och styvhet. Därmed minskar dess lastbärande förmåga. Den andra utmaningen är att cementen i betongen ger ett mycket stort klimatavtryck. För att spara liv och egendom, och för att minska koldioxidutsläppen från byggsektorn, är det därför av högsta prioritet att skapa betongkonstruktioner med bättre brandmotstånd samtidigt som dess klimatpåverkan minskas. I ljuset av risken för skador vid brand så framträder ett stort behov av biobaserade och förnybara beståndsdelar i betongen, som kan förbättra brandmotståndet och samtidigt minska klimatavtrycket.

Utgivare: Luleå Tekniska Universitet

Proj.nr: 322-003 | År: 2023

Författare: Oisik Das Rhoda Afriyie Mensah

Inspelning från webinariet den 13 oktober 2023