Brandsäkerhet för byggnader med kulturvärden

Här har vi samlat forskningsresultat från projekt relaterade till Brandsäkerhet för byggnader i kulturvärden.

Kunskapsöversikt Brandsäkerhet för byggnader med kulturvärden.

Inspelning från webinariet den 15 december 2021

Driftserfarenheter från sprinklerinstallationer i kyrkor och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Inspelning från webinariet den 9 februari
2024

Utvärdering befintliga Utrymningsplatser

Inspelning från webinariet den 16 februari 2024

Inåtgående dörrar vid utrymning

Inspelning från webinariet den 23 november 2023