Bränder i boendemiljö slutrapporter

Bränder i boende miljö Slutrapporter

Brandforsk initierade en förstudie som redovisades 2010 och i den stod det klart att kunskapsnivån om bostadsbränder är för låg. Framför allt saknades det information om och analys av vilka individer det är som drabbas och vilka beteenden som orsakar bränder där människor skadas eller omkommer.

Årligen inträffar uppskattningsvis 24 000 bränder i bostäder i Sverige och den kommunala räddningstjänsten larmas till drygt 6 000 av dessa. Antalet omkomna har inte förändrats nämnvärt de senaste tjugo åren trots insatser som brandvarnare, brandsläckare och informationskampanjer. Den Nationella strategin har som mål att minska antalet omkomna och skadade i bränder samt att öka brandskyddet i bostäder och öka kunskapen om hur man ska agera vid en brand.

2013 satsade MSB 23 miljoner för de kommande fem åren på att ta fram ny kunskap om varför det brinner i bostäder. Nu ser vi resultaten från forskningssatsningen.


Resultatrapporter

Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder

Författare: Ragnar Andersson, Per Nilsen


Riskreducerande åtgärder för dödsbränder i bostäder

Författare: Petra Andersson, Silvia Arias, Magnus Arvidson, Håkan Frantzich, Ida Larsson, Frida Vermina Lundström, Daniel Nilsson, Marcus Runefors


Bostadsbränder i bostadsområden

Författare: Nicklas Guldåker, Per-Olof Hallin, Jerry Nilsson


Övriga rapporter

An evalutation of residential sprinklers and water mist nozzles in a residential area fire scenario

Författare: Magnus Arvidsson

Characteristics of fatal residential fires in Sweden

Författare: Petra Andersson, Nils Johansson, Michael Strömgren

International Fire Death Rate Trends

Författare: David Winberg

Egendomsskydd vid brand i flerbostadshus

Författare: Max Coxner, Mathias Dalgren Wikland

Varför omkommer det fler personer i bostadsbränder i Finland än i Sverige?

Författare: Linus Östman

Brandskydd i flerbostadshus – En utvärdering av tekniska brandskyddssystem

Författare: Erik Lundborg, Annie Martinsson

Influence of Building Structure and Building Content on Residential Fires

Författare: Hilco Hiemstra

Felträdsanalys för spisvakter

Författare: Lars Strandén


Dödsbränder i bostäder 2012-2015 – En studie av fastighetsinformation

Författare: Nils Johansson

Utgivare: MSB

År: 2018