Nya bruksklasser för brandskyddat trä

Brandskyddat trä efterfrågas av arkitekter och byggare t ex som vägg- och takbeklädnader, där vanligt trä inte kan användas enligt nuvarande svenska byggregler i BBR. Ett sätt är att använda brandskyddat trä. Men flertalet traditionella brandskyddsmedel är inte beständiga vid utomhusanvändning. Frågan har aktualiserats främst på nordisk nivå som en följd av skadeutredningar.

Brandsäkra trähus

Det nordiska projektet Brandsäkra trähus har bl a resulterat i att den nordiska handboken med samma namn kommit i en ny och utökad utgåva. Bl a ingår nu konstruktioner med massivträ.

Nya anvisningar för trähus i flera våningar

Huvudsakligen behandlas lättbyggsystem med regelstomme, isolering och skivbeklädnader. Anvisningarna ger lösningar för de krav som finns i byggföreskrifterna i våra nordiska länder. Vissa mindre variationer kan förekomma mellan ländernas krav.