Tekniska metoder för strukturell brandkonstruktion av träbyggnader – strukturell integritet under en helt naturlig brand

Tekniska metoder för strukturell brandkonstruktion av träbyggnader – strukturell integritet under en helt naturlig brand

Det ökade antalet höga byggnader med timmer innebär nya brandsäkerhetsutmaningar. I allt högre byggnader blir de potentiella konsekvenserna av stor brandspridning och kollaps allt svårare. Detta projekt fokuserar på dessa utmaningar.