Nya bruksklasser för brandskyddat trä

Nya bruksklasser för brandskyddat trä

Brandskyddat trä efterfrågas av arkitekter och byggare t ex som vägg- och takbeklädnader, där vanligt trä inte kan användas enligt nuvarande svenska byggregler i BBR. Ett sätt är att använda brandskyddat trä. Men flertalet traditionella brandskyddsmedel är inte beständiga vid utomhusanvändning. Frågan har aktualiserats främst på nordisk nivå som en följd av skadeutredningar.

not found

Proj.nr: 326-021 | År: 2004

Författare: Birgit Östman