ETANKFIRE – Brinnegenskaper i etanolbränslen

Syftet med denna del av ETANKFIRE-projektet har varit att ge information om etanolens brinnegenskaper i relativt stor skala, dvs avbrinningshastighet respektive värmestrålning på olika avstånd från branden. Detta har en direkt inverkan på behovet av skyddsåtgärder, t ex behov av kylning av angränsande cisterner för att förhindra brandspridning vid en stor brand. Erfarenheten från mindre […]