ETANKFIRE – Brinnegenskaper i etanolbränslen

ETANKFIRE – Brinnegenskaper i etanolbränslen

Syftet med denna del av ETANKFIRE-projektet har varit att ge information om etanolens brinnegenskaper i relativt stor skala, dvs avbrinningshastighet respektive värmestrålning på olika avstånd från branden. Detta har en direkt inverkan på behovet av skyddsåtgärder, t ex behov av kylning av angränsande cisterner för att förhindra brandspridning vid en stor brand. Erfarenheten från mindre bränder på några kvadratmeter är att de bränslen som innehåller en hög andel alkohol (exempelvis E85) strålar mindre och har därför mindre termisk påverkan på sin omgivning än oljebaserade bränslen såsom bensin. De storskaliga försök som nu genomförts bekräftar dock att en storskalig brand, motsvarande ytan på en bränslecistern, innebär omvända förhållanden.  Strålningen från en storskalig etanolbrand kan här vara flera gånger högre än för motsvarande bensinbränder.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 603-111 | År: 2013

Författare: Henry Persson, Johan Sjöström och Francine Amon.