Brandutsatta högstadieskolor: orsaker, preventiva faktorer och effektiva motåtgärder.

Resultatet visar att flertalet skolor i studien ligger i socioekonomiskt utsatta områden, och skolorna kännetecknas ofta av en komplex situation med många svagpresterande elever och brister i den psykosociala miljön. Skolbränder kan anläggas på skilda sätt, utifrån olika motiv och ha olika förlopp. Inte minst viktig är distinktionen mellan interna och externa skolbränder, där de […]

Anlagd brand – ett stort samhällsproblem

Initiativet till projektet Anlagd brand togs år 2007. Anledningen var att Brandskyddsföreningen hade uppmärksammat att många bränder i byggnader är anlagda och kostar stora summor varje år. Totalt anläggs drygt 10 000 bränder i Sverige årligen. Vad gäller skolbränder är minst hälften av dessa anlagda, ofta av ungdomar under 18 år. Skolbränder blev därför ett […]