Brandutsatta högstadieskolor: orsaker, preventiva faktorer och effektiva motåtgärder.

Brandutsatta högstadieskolor: orsaker, preventiva faktorer och effektiva motåtgärder.

Resultatet visar att flertalet skolor i studien ligger i socioekonomiskt utsatta områden, och skolorna kännetecknas ofta av en komplex situation med många svagpresterande elever och brister i den psykosociala miljön. Skolbränder kan anläggas på skilda sätt, utifrån olika motiv och ha olika förlopp. Inte minst viktig är distinktionen mellan interna och externa skolbränder, där de senare inte nödvändigtvis anläggs av personer med en relation till skolan.