Akuta fel i digital elektronik vid brand

Akuta fel i digital elektronik vid brand

Den genomsnittlige användaren ser gärna alla fördelar med elektronikens utveckling. Den moderna digitala tekniken är dock mer känslig för brand än äldre elektronik.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 610-981 | År: 2000

Författare: Sören Isaksson