CFD-modellerna ger bättre underlag

CFD-modellerna ger bättre underlag

Generellt ger CFD-modeller en ökad grad av detaljinformation, något som i sin tur skapar ett brett underlag för att bedöma säkerhetsnivåer i byggnader samt förbättrade möjligheter att dimensionera brandskyddstekniska installationer som t.ex. brandgasventilation.

Utgivare: FOI

Proj.nr: 601-971 | År: 2000

Författare: Bengt Hägglund, Per Walmerdahl, Mattias Delin, Micael Lundquist