Detektion av antändning och karakterisering av pyrolys, brandgaser och glödbrand

Mätning av jonströmmen mellan två elektroder har genomförts i en proganflamma och i konkalorimetern. Syftet med studien var att se om jonströmmen kan användas för att detektera antändning i konalorimetern. Detta skulle vara användbart eftersom det redan finns två elektroder som används för pilotantändning i konkaklorimetern. Den nya metoden skulle därför kunna implementeras relativt enkelt […]

Fyrverkerier i offentliga lokaler

I samband med framförallt nyårsfirandet varje år, sätts det upp tillfälliga försäljningsställen för fyrverkerier i större och mindre butiker av olika slag. Brandforsk, har gett Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att utföra två försöksserier där brandförloppen vid pyroteknikbrand i olika typer av försäljningsställen studeras.

CFD-modellerna ger bättre underlag

Generellt ger CFD-modeller en ökad grad av detaljinformation, något som i sin tur skapar ett brett underlag för att bedöma säkerhetsnivåer i byggnader samt förbättrade möjligheter att dimensionera brandskyddstekniska installationer som t.ex. brandgasventilation.

FOA och SP ventilerar brandrök i tunnlar

SP och FOA har genomfört brandtester i en modelltunnel (1:8) för att visa hur ett effektivt ventilationssystem kan rädda liv och underlätta räddningstjänstens insatser vid tunnelbränder.