Sprinklerrör i plast

Sprinklerrör i plast

På den svenska marknaden finns flera beprövade rörsystem i plast (termoplast) för tappvatten-, värme- eller kylsystem, bland annat i materialen PE, PEX, PP, PB, ABS och CPVC som skulle kunna vara användbara som sprinklerrör.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 515-021 | År: 2004

Författare: Magnus Arvidsson, Bengt Nordling