Det totala vattenbehovet vid släckning kan reduceras genom användning av A-skum och CAFS’

Det totala vattenbehovet vid släckning kan reduceras genom användning av A-skum och CAFS’

En litteratur- och kunskapssammanställning som genomförts visar på en relativt omfattande användning av Klass A-skum i vissa länder. Ursprungligen utvecklades A-skum för vegetations- och skogsbrandsbekämpning men användningsområdet har därefter utökats.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 516-021 | År: 2006

Författare: Henry Persson