Fartygsventilation och brand

Fartygsventilation och brand

Brandskyddslaget har genomfört en litteraturstudie avseende fartygsventilation och brand. Syftet med studien var bl a att studera befintliga brandgas-kontrollsystem och ge förslag till nya möjliga system.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 402-051 | År: 2006

Författare: Hans Nyman