Fullskaleprov med brand i oisolerade ventilationskanaler för storköksmiljö

Fullskaleprov med brand i oisolerade ventilationskanaler för storköksmiljö

Ventilationsföreningen inom Plåtslageriernas Riksförbund startade på uppdrag av sina medlemmar en utredning angående tätningsmassor i imkanaler [1]. Avsikten var att studera hur olika kanaler och tätningsmassor med sina specifika egenskaper höll täthetskraven efter tvätt och efter brand samt dess lämplighet i storköksmiljöer. Ett antal inledande prov gjordes på Räddningsverkets skola i Rosersberg. Dessa tester genomfördes med tre olika kanaler och resultatet blev att två av tre inte klarade en brand utan föll sönder. Sammanfattningsvis visade studien att det finns behov av att utreda hur en imkanal bör vara beskaffad för att klara de brandkrav som ställs samt att undersöka om dagens rekommendationer från branschen är lämpliga vad gäller brandspridning via imkanaler inom en brandcell.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 305-071 | År: 2008

Författare: Lars Boström