Brandkrav på fasader

Fasadbränder förekommer inte ofta (jämfört med andra större struktur bränder) men under de senaste åren har det förekommit ett antal spektakulära fasadbränder i höghus som den i Grenfell Tower i London. Bränder i under-ventilerade utrymme kan orsaka att lågor spiller ut från fönsteröppningar som tränger sig in på fasaden, vilket kan innebära att förödande fasadbränder […]

Påverkan av parametriska brandscenarier på strukturell träprestanda och tillförlitlighet

Denna rapport sammanfattar resultaten av ett projekt som har utformats för att bedöma effekterna av olika bränder på säkerhetsnivån i en träkonstruktion. Medlet för att uppnå detta var att mäta svaret på ett antal träelement på ett antal bränder i en ugn och att identifiera och kvantifiera de resulterande faktorer som påverkar träkonstruktionens bärförmåga när […]

Fullskaleprov med brand i oisolerade ventilationskanaler för storköksmiljö

Ventilationsföreningen inom Plåtslageriernas Riksförbund startade på uppdrag av sina medlemmar en utredning angående tätningsmassor i imkanaler [1]. Avsikten var att studera hur olika kanaler och tätningsmassor med sina specifika egenskaper höll täthetskraven efter tvätt och efter brand samt dess lämplighet i storköksmiljöer. Ett antal inledande prov gjordes på Räddningsverkets skola i Rosersberg. Dessa tester genomfördes […]

Brandbeständighet hos självkompakterande betong

För självkompakterande betong är påfrestningen vid brand större än för normal betong på grund av att strukturen är tätare till följd av fillerinblandning. Detta projekt har bland annat syftat till att dokumentera brandbeständigheten hos själkompakterande betong och en rad studier och försök har genomförts.

Vatten förbättrar flexibla sektioneringar

Med en flexibel sektionering, t.ex. brandgardiner eller jalusier, kan en stor lokal delas in i mindre enheter vid en brand och därmed minskas risken för en totalskada. I ett projekt har man visat att man med små vattenflöden, jämfört med konventionell sprinkling, avsevärt kan förbättra den avskiljande förmågan hos sektioneringarna.