Termisk nedbrytning av gasformiga halonersättningsmedel

Termisk nedbrytning av gasformiga halonersättningsmedel

Under lång tid har halogeninnehållande släckmedel, haloner, utgjort en stor del av marknaden med släckmedel i de fall då inte vatten eller vatteninnehållande medel är lämpliga. Haloner har tyvärr en stor påverkan på ozonlagret och därför är de inte längre tillåtna. LTH har i detta projekt undersökt släckförmågan för olika släckmedel.