Validering av beräkningsverktyg mot PRISME-projektet

Validering av beräkningsverktyg mot PRISME-projektet

En brand i ett kärnkraftverk kan ha en avgörande betydelse för den allmänna säkerheten i anläggningen och en av de avgörande faktorerna är ventilationens effekt på branden och tvärtom. Detta projekt är en del av ett större internationellt, samfinansierat projekt, PRISME-projektet, där man har utvärderat olika beräkningsverktygs förmåga att modellera underventilerade bränder, växelverkan mellan brand och ventilationsnätverk, sotspridning till angränsande rum och termisk belastning på föremål i brandrummet.

Läs vetenskaplig rapport: Quantifying differences between computational results and measurements in the case of a large-scale well-confined fire scenario, L Audouin m fl