Uppföljning av åtgärder för att begränsa konsekvenserna av anlagda bränder i skolbyggnader

Anlagda skolbränder, av i synnerhet unga brandanläggare, har ansetts vara ett problem i Sverige åtminstone sedan sekelskiftet. Under 2008-2012 genomfördes ett större forskningsprogram för att undersöka detta problem och komma med rekommendationer till åtgärder. Under forskningsprogrammets gång minskade antalet anlagda skolbränder, men sedan 2012 har antalet ökat till samma höga nivå som tidigare.

Bränder i boendemiljö slutrapporter

Brandforsk initierade en förstudie som redovisades 2010 och i den stod det klart att kunskapsnivån om bostadsbränder är för låg. Framför allt saknades det information om och analys av vilka individer det är som drabbas och vilka beteenden som orsakar bränder där människor skadas eller omkommer. Årligen inträffar uppskattningsvis 24 000 bränder i bostäder i Sverige […]

Rumsgeometrins påverkan på brandgasspridning

I Sverige har det funnits brandskyddsbestämmelser på stadsnivå sedan 1300-talet. I dessa reglerades det hur staden skulle delas upp i kvarter med tillräckligt breda gator och gränder för att förhindra brandspridning till nästa kvarter. Trots detta inträffade flera stora bränder under 1700 och 1800-talen där hela städer brann upp. Byggnader kom senare att uppföras med […]

Fallstudie av konstruktionsbränder

Flera uppmärksammade bränder i konstruktioner, eller så kallade “konstruktionsbränder”, de senaste åren har inneburit en större debatt och diskussion kring varför denna typ av bränder ofta leder till omfattande brandskador. Vad som menas med begreppet ”konstruktionsbrand” är dock inte helt fastlagt och ibland diskuteras olika saker, dessutom finns ingen övergripande statistik kring fenomenet eller sammanställning […]

Anlagd brand – ett stort samhällsproblem

Initiativet till projektet Anlagd brand togs år 2007. Anledningen var att Brandskyddsföreningen hade uppmärksammat att många bränder i byggnader är anlagda och kostar stora summor varje år. Totalt anläggs drygt 10 000 bränder i Sverige årligen. Vad gäller skolbränder är minst hälften av dessa anlagda, ofta av ungdomar under 18 år. Skolbränder blev därför ett […]

Varför blir små bränder stora bränder?

Detta projekt syftar till att fram kunskap om vilka faktorer som leder till att vissa bränder utvecklas till storbränder och undersöka om det finns karakteristiska mönster specifika för storbränder i olika typer av objekt.

Validering av beräkningsverktyg mot PRISME-projektet

En brand i ett kärnkraftverk kan ha en avgörande betydelse för den allmänna säkerheten i anläggningen och en av de avgörande faktorerna är ventilationens effekt på branden och tvärtom. Detta projekt är en del av ett större internationellt, samfinansierat projekt, PRISME-projektet, där man har utvärderat olika beräkningsverktygs förmåga att modellera underventilerade bränder, växelverkan mellan brand […]