Fallstudie av konstruktionsbränder

Fallstudie av konstruktionsbränder

Flera uppmärksammade bränder i konstruktioner, eller så kallade “konstruktionsbränder”, de senaste åren har inneburit en större debatt och diskussion kring varför denna typ av bränder ofta leder till omfattande brandskador. Vad som menas med begreppet ”konstruktionsbrand” är dock inte helt fastlagt och ibland diskuteras olika saker, dessutom finns ingen övergripande statistik kring fenomenet eller sammanställning av erfarenheter av bränder i konstruktioner i Sverige. För att kartlägga problemet i Sverige anses det viktigt att studera verkliga bränder i konstruktioner. Med en strukturerad beskrivning kan faktorer som gör att dessa bränder startar och varför en del av dem ger stora skador kartläggas.

Utgivare: Lunds Tekniska Högskola

Proj.nr: 304-121 | År: 2015

Författare: Nils Johansson