Brandstopp i modulbyggnader

Brandstopp i modulbyggnader

Bristande brandteknisk funktion hos byggnadstekniska detaljlösningar är ofta en starkt bidragande orsak till brandspridning. Flera incidenter de senaste åren visar tydligt att byggsystem med hålrum kan ha stor inverkan på brandförloppet och medföra stora egendomsskador i alla typer av byggnader.

Utgivare: RISE

Proj.nr: 315-141 | År: 2017

Författare: Alar Just, Daniel Brandon