Brandbeteende och förekomst av brand i höljen som skyddas av syrereduceringssystem

Brandbeteende och förekomst av brand i höljen som skyddas av syrereduceringssystem

Hypoxiska luftsystem eller ORS (syrereduceringssystem) används för att minska förekomsten av antändning och eventuellt för att minska brandtillväxten genom en lägre syrenivå i den omgivande luften. Vanligtvis installeras ett system med ett syreinnehåll på cirka 15% som en kompromiss mellan nivån på uppnått brandskydd och hälsoaspekter. Denna studie visar att nuvarande metoder för att bestämma syrgasnivån i ORS inte är tillräckliga för att bestämma de korrekta syrenivåerna och som sådan de totala brandriskerna när dessa system används.

Utgivare: Lunds Universitet

Proj.nr: 604-131 | År: 2018

Författare: Patrick van Hees, John Barton