Fasomvandlingsmaterial: risker och möjligheter

Fasomvandlingsmaterial: risker och möjligheter

Energiförbrukningen för uppvärmning och kylning av byggnader utgör en stor andel av människans totala energiförbrukning, cirka 50 % i EU. Fasomvandlingsmaterial (Phase Changing Materials, PCM) är benämningen på material som kan användas för att minska energiförbrukning och energikostnad genom jämna ut och förskjuta temperaturvariationer.

En av de första rapporterna om moderna fasomvandlingsmaterial i byggnader är från 1975 och så sent som i november 2019 fick en installation av fasomvandlingsmaterial i en byggnad på Chalmers stor uppmärksamhet i Ny Teknik. Orsakerna till den relativt långsamma utvecklingen är flera, bland annat kostnader, toxicitet hos vissa fasomvandlingsmaterial, och brandrisker.

Proj.nr: 320-001 | År: 2020 | Pågående projekt fram till: 2020-09-30

Författare: Michael Försth, Alexandra Byström