Ett Helhetstänkande för brandsäkerhetskrav och utformning av fasadsystem (HOLIFAS)

Ett Helhetstänkande för brandsäkerhetskrav och utformning av fasadsystem (HOLIFAS)

De senaste trenderna med avseende på högre krav på energiförbrukning har ökat användningen av innovativa fasadsystem både för nybyggnation och byggnadsrenoveringsprojekt. Olika typer av fasadsystem används för att uppnå dessa krav. Många av dessa system är väldigt komplexa och ska inte bara uppfylla kraven för brandsäkerhet men även andra krav för fukt, regnskydd, mekanisk stabilitet, värmeisolering o.s.v. Dessutom spelar socio-tekniska aspekter en viktig roll i dagens övergripande brandsäkerhetsbedömning av dessa system. Holifas-projektet behandlade brandsäkerheten i fasadsystem genom en holistisk helhetssyn med hänsyn till alla dessa krav.

Utgivare: Lunds universitet Briab Meachem Associates RISE

Proj.nr: 300-171 | År: 2020

Författare: Patrick van Hees Michael Strömgren Brian Meacham

Film från seminariet den 26 maj 2020