Ett Helhetstänkande för brandsäkerhetskrav och utformning av fasadsystem (HOLIFAS)

De senaste trenderna med avseende på högre krav på energiförbrukning har ökat användningen av innovativa fasadsystem både för nybyggnation och byggnadsrenoveringsprojekt. Olika typer av fasadsystem används för att uppnå dessa krav. Många av dessa system är väldigt komplexa och ska inte bara uppfylla kraven för brandsäkerhet men även andra krav för fukt, regnskydd, mekanisk stabilitet, […]