Exposure of modern compartment fires to facades

Exposure of modern compartment fires to facades

Brand som sprids genom fasader är en nyckelfunktion i många brandhändelser med höga konsekvenser med exceptionellt svåra dämpningsutmaningar, ofta med oproportionerliga skador och hög dödsrisk. Till skillnad från många andra aspekter av brandsäkerhet är ramarna för att bedöma fasadens prestanda långt ifrån harmoniserade. De flesta länder har sina egna metoder och lite är känt om hur relevanta dessa är för begränsningen av verklig eldspridning. Effekten av realistiska bränder på fasader eller hur den korrelerar till olika bedömningsmetoder är inte känd. När man tar steg till europeisk harmonisering är en vetenskapligt baserad kunskap om relevanta fasadexponeringar viktigare än någonsin tidigare.

Utgivare: RISE

Proj.nr: 320-004 | År: 2021

Författare: Daniel Brandon

Inspelning från seminariet den 28 april 2021