Studier av miljövänliga flamskyddsmedel för cellulosabaserade material – Fokus bomull

Studier av miljövänliga flamskyddsmedel för cellulosabaserade material – Fortsättning

Att använda flamskyddsmedel är ett vanligt sätt att minska brandrisken. Dessvärre är många av de flamskyddsmedel som används idag giftiga och skadliga för miljön. Därför finns det drivkrafter för att hitta säkrare alternativ. Naturen innehåller många ämnen som kan fungera som giftfria och miljövänliga flamskyddsmedel. Fytinsyra är växters huvudsakliga lagringsform av fosfor och kan hittas i t.ex. nötter och sädesslag. Aminosyror är byggstenar för enzymer och proteiner. Många vanliga metalljoner är viktiga näringsämnen.

Utgivare: Luleå Tekniska Universitet

Proj.nr: 720-005 | År: 2021

Författare: Anna-Carin Larsson Anuttam Patra

Inspelning från webinariet den 24 november 2021