Begränsa brandspridning i stora brandceller med exponerat trätak

Brandspridning i stora brandceller med synligt trä

Antalet höga byggnader med både stor öppen planlösning och ansenliga ytor av synlig trästomme växer stadigt, något som för med sig nya brandsäkerhetsutmaningar. En sådan är risken för mycket snabb brandspridning i taket från en kraftig men lokal brandkälla som leder till bränder där större delen av lokalen brinner samtidigt. Sådana fenomen har observerats i både brandexperiment och i brandolyckor men vår kunskap om hur dessa ska begränsas utan sprinklersystem är högst begränsad.

Inspelning från webinariet den 8 december 2023