Gnistor från skogsbruksmaskiner: En möjlig eller omöjlig källa till skogsbränder?

Gnistor från skogsbruksmaskiner: En möjlig eller omöjlig källa till skogsbränder?

Gnistor från kontakten mellan metall och sten har de senaste åren debatterats flitigt, både i och utanför den vetenskapliga sfären, särskilt inom skogsbruket på grund av att många av de stora skogsbränderna i Sverige anses ha startat från skogsmaskiner i arbete. Exakt hur detta gått till är dock ännu debatterat.

Pågående projekt fram till: 2020-12-31

Författare: Jonas Sjöström