Styrelsen

Brandforsks styrelse träffas fyra gånger per år.

Styrelsens medlemmar

Björn Sundström, Ordförande
Anders Bergqvist
Dan Nilsson
Katarina Mohlin
Lynn Ranåker
Mats Björs