Åldringens påverkan på konstruktioners brandmotstånd – en förstudie

Åldringens påverkan på konstruktioners brandmotstånd – en förstudie

Det är väl känt att egenskaperna för vissa material avsevärt kan förändras genom åldring viket skulle kunna påverka brandmotståndet. Inom ramen för ett projekt finansierat av Brandforsk har ett antal konstruktioner analyserats avseende åldringens effekt på brandmotståndet.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 322-011 | År: 2003

Författare: Lars Boström