Brandkrav på fasader

Brandkrav på fasader

Fasadbränder förekommer inte ofta (jämfört med andra större struktur bränder) men under de senaste åren har det förekommit ett antal spektakulära fasadbränder i höghus som den i Grenfell Tower i London.

Bränder i under-ventilerade utrymme kan orsaka att lågor spiller ut från fönsteröppningar som tränger sig in på fasaden, vilket kan innebära att förödande fasadbränder kan börja på en våning och hoppa över till angränsande våningar. Det är därför nödvändigt att begränsa eller fördröja brandspridning till högre våningar.

Olika länder har olika regler och tester på fasader. Nya material och fasadsystem introduceras kontinuerligt som kan kräva en uppdatering av dessa tester och föreskrifter.