Funktionen av polypropylenfibrer i brandutsatt betong

Brandspjälkning av betong är ett fenomen som är känt sedan mycket lång tid. Det har alltid förekommit fall då delar från tvärsnittet spjälkat av vid snabb upphettning av betong. Så till en viss del är effekterna från brandspjälkning inkluderade i den stora databas av brandprovningar och erfarenheter från bränder som vår kunskap kring brandmotstånd av […]

Betongkonstruktioners säkerhet efter brand

Årligen skadas ett stort antal betongkonstruktioner av bränder. Efter branden måste en tillståndsbedömning av betongkonstruktionen göras för att bedöma om den behöver repareras eller i allvarliga fall rivas. Vid tillståndsbedömningen dokumenteras visuella skador och resultat från mätningar som görs för att upptäcka skador samt bedöma skadenivån. Det är viktigt att tillståndsbedömningen kan göras med god noggrannhet, […]