Mätning av termiska temperaturer vid höga temperaturer

Mätning av termiska temperaturer vid höga temperaturer

De termiska egenskaperna är ett viktigt underlag om man teoretiskt vill undersöka konstruktioners brandmotstånd.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 328-031 | År: 2004

Författare: Robert Jansson