Mätning av termiska temperaturer vid höga temperaturer

Mätning av termiska temperaturer vid höga temperaturer

De termiska egenskaperna är ett viktigt underlag om man teoretiskt vill undersöka konstruktioners brandmotstånd.

not found

Proj.nr: 328-031 | År: 2004

Författare: Robert Jansson