Funktionen av polypropylenfibrer i brandutsatt betong

Funktionen av polypropylenfibrer i brandutsatt betong

Brandspjälkning av betong är ett fenomen som är känt sedan mycket lång tid. Det har alltid förekommit fall då delar från tvärsnittet spjälkat av vid snabb upphettning av betong. Så till en viss del är effekterna från brandspjälkning inkluderade i den stora databas av brandprovningar och erfarenheter från bränder som vår kunskap kring brandmotstånd av betongkonstruktioner vilar på. Men i om utvecklingen och användningen av tätare betongkvalitéer, som i många fall visat sig vara mer spjälkningsbenägna i flera typer av konstruktioner, har det blivit mer angeläget att belysa fenomenet mer på djupet eftersom det, när det inträffar, har en direkt påverkan på brandmotståndet. Också användandet av polypropylenefibrer (PP fibrer) som brandspjälkningshämmare faller inom området för denna avhandling

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 306-071 | År: 2013

Författare: Robert Jansson