Ny beräkningsmodell förutsäger kolmonoxidproduktionen i rumsbränder bättre

Ny beräkningsmodell förutsäger kolmonoxidproduktionen i rumsbränder bättre

Stora mängder kolmonoxid kan bildas i det heta gaslagret vid rumsbränder. Särskilt om brandgaserna består av höga halter ofullständigt förbrända produkter och sot i kombination med syrebrist och hög temperatur kan produktionen av kolmonoxid öka dramatiskt.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 607-971 | År: 2000

Författare: Heimo Tuovinen, Margaret Simonson