Nytt standardplastgods lägger grunden till europeisk godsklassificeringsmetod

Nytt standardplastgods lägger grunden till europeisk godsklassificeringsmetod

Som referensgods i fullskaliga sprinklerförsök används sedan länge Factory Mutual´s standardplastgods ”Factory Mutual Standard Plastic Commo-dity”. Som namnet anger innehåller godset en stor mängd plast, förpackad i wellpappkartong. Plasten finns i form av plastmuggar. I ett projekt har ett liknande gods tagits fram som är anpassat till europeiska lastpallar. Detta gods kommer att utgöra en viktig referens vid framtida klassificeringar av gods åt industrin.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 735-941 | År: 2000

Författare: Magnus Arvidson