Driftserfarenheter från sprinklerinstallationer i kyrkor och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Driftserfarenheter från sprinklerinstallationer i kyrkor och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader Sedan 2000-talets början har sprinkler installerats i ett större antal svenska kyrkor och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Med ”sprinkler” avses här både traditionella sprinklersystem och mer moderna vattendimsystem. Erfarenheterna från installationen av sprinklersystem i nio träkyrkor som genomfördes åren 2004 – 2006 dokumenterades i “An […]

Bränder i boendemiljö slutrapporter

Brandforsk initierade en förstudie som redovisades 2010 och i den stod det klart att kunskapsnivån om bostadsbränder är för låg. Framför allt saknades det information om och analys av vilka individer det är som drabbas och vilka beteenden som orsakar bränder där människor skadas eller omkommer. Årligen inträffar uppskattningsvis 24 000 bränder i bostäder i Sverige […]

Säkrare klassificering av gods ger säkrare sprinklersystem

I ett varulager är det lagrade godsets brand- och släckegenskaper en viktig parameter när man dimensionerar ett sprinklersystem. Men det är en parameter som ofta är svår att bedöma. Genom att brandprova godset kan man få betydligt bättre information om godset brand- och släckegenskaper. I ett nyligen avslutat projekt har klassificeringsgränser tagits fram som överensstämmer […]

Samtidig användning av sprinkler och brandgasventilation

Det går inte att ge några generella svar på frågan om man ska tillåta automatisk brandgasventilation i sprinklade byggnader eller inte. Frågan måste diskuteras från fall till fall, beroende på systems förmåga att hantera olika situationer och vilket skyddsmål man har. Vissa riktlinjer kan dock sammanfattas.

Vatten förbättrar flexibla sektioneringar

Med en flexibel sektionering, t.ex. brandgardiner eller jalusier, kan en stor lokal delas in i mindre enheter vid en brand och därmed minskas risken för en totalskada. I ett projekt har man visat att man med små vattenflöden, jämfört med konventionell sprinkling, avsevärt kan förbättra den avskiljande förmågan hos sektioneringarna.

Nytt standardplastgods lägger grunden till europeisk godsklassificeringsmetod

Som referensgods i fullskaliga sprinklerförsök används sedan länge Factory Mutual´s standardplastgods ”Factory Mutual Standard Plastic Commo-dity”. Som namnet anger innehåller godset en stor mängd plast, förpackad i wellpappkartong. Plasten finns i form av plastmuggar. I ett projekt har ett liknande gods tagits fram som är anpassat till europeiska lastpallar. Detta gods kommer att utgöra en […]