Datorbaserade riskanalysverktyget FREIA – nu på Internet

Datorbaserade riskanalysverktyget FREIA – nu på Internet

Sydkraft AB och Brandteknik, LTH, har tagit fram ett omfattande programpaket som kan användas som ett praktiskt hjälpmedel i riskanalyser av kraftverksanläggningar och övriga typer av industrier.