Datorbaserade riskanalysverktyget FREIA – nu på Internet

Datorbaserade riskanalysverktyget FREIA – nu på Internet

Sydkraft AB och Brandteknik, LTH, har tagit fram ett omfattande programpaket som kan användas som ett praktiskt hjälpmedel i riskanalyser av kraftverksanläggningar och övriga typer av industrier.

not found

Proj.nr: 616-991, 617-991 | År: 2001

Författare: Göran Holmstedt, Sven Erik Magnusson, Björn Karlsson, Petra Andersson