Lättskum alstrat med rökbemängd luft

Lättskum alstrat med rökbemängd luft

Användningen av lättskum i släcksystem för industrianläggningar är relativt begränsad. På senare år har dock intresset ökat, bl.a. på grund av att ett nytt lättskumsystem tagits fram där man använder luften inne i brandrummet för produktionen av skummet.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 609-971 | År: 2001

Författare: Magnus Bobert