Samtidig användning av sprinkler och brandgasventilation

Samtidig användning av sprinkler och brandgasventilation

Det går inte att ge några generella svar på frågan om man ska tillåta automatisk brandgasventilation i sprinklade byggnader eller inte. Frågan måste diskuteras från fall till fall, beroende på systems förmåga att hantera olika situationer och vilket skyddsmål man har. Vissa riktlinjer kan dock sammanfattas.