Släcksystem med vattendimma

Släcksystem med vattendimma

De senaste årens utveckling visar att vattendimma har potential att ersätta eller vara ett alternativ till traditionella släcksystem. Vatten har många fördelar, det är billigt, inte toxiskt och utgör ingen fara för den yttre miljön.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 509-991 | År: 2001

Författare: Magnus Arvidsson, Tommy Hertzberg