Brandspridning i lager

Brandspridning i lager

Nya forskningsrön visar att brandtillväxten varierar med typen av gods, lagringshöjden, godsets termiska egenskaper och spaltbredden mellan det lagrade godset. Erfarenheterna visar också att brandtillväxten är så snabb att bara sprinkler kan ge ett fullgott skydd.

not found

Proj.nr: 602-971 | År: 2002

Författare: Haukur Ingason