Vattenbaserade släcksystem kan användas i lastutrymmen ombord på fartyg

Vattenbaserade släcksystem kan användas i lastutrymmen ombord på fartyg

Vattenbaserade släcksystem kan användas för de flesta typer av lastutrymmen ombord på fartyg. Men systemen kräver särskilda överväganden, till exempel avseende farligt gods som reagerar med vatten. Detta är några av slutsatserna som redovisas i ett nyligen avslutat projekt.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 511-001 | År: 2002

Författare: Magnus Arvidsson, Håkan Torstensson