Stålkonstruktioner i flera våningar – egenskaper vid brand – Del 2

Stålkonstruktioner i flera våningar – egenskaper vid brand – Del 2

Forskningsprojektet ”Stålkonstruktioner i flera våningar – egenskaper vid brand” är uppdelat i två delar. Del 1 har utförts av Fire Safety Design och innefattar en litteraturstudie, datorsimuleringar av brandförsök och strukturanalyser. Del 2 har utförts av Stålbyggnadsinstitutet (SBI) och syftar till framtagande av dimensioneringsmodeller, utveckling av dimensioneringsmodeller vid stora deformationer samt praktiska rekommendationer för brandskyddsteknisk projektering.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 321-011 | År: 2003

Författare: Heimo Tuovinen, Per Blomqvist