Utvärdering och utveckling av säkerhetssystem mot tillbakabrand i pellets- och flisutrustningar

Utvärdering och utveckling av säkerhetssystem mot tillbakabrand i pellets- och flisutrustningar

Förbränning av fasta bränslen i automatiskt bränslematade anläggningar medför alltid en risk för att incidenter skall uppstå.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 631-031 | År: 2004

Författare: Henrik Persson