Bildning av och reaktioner med aerosoler i och efter flammor

Bildning av och reaktioner med aerosoler i och efter flammor

Bildning av aerosoler har stor betydelse i brandsammanhang. Aerosoler, härtill räknas partiklar och vätskedroppar, bildas i bränder, de påverkar flamsspridning och minskar siktbarheten.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 703-041 | År: 2006

Författare: Anne S Dederichs